Garantiebepalingen

  • Op al onze reparatiewerkzaamheden geldt 9 maanden garantie op de onderdelen en werkloon.
  • De garantie vervalt bij reparaties door derden.
  • De garantie geldt niet voor motorolie en vloeistoffen.
  • De garantie geldt niet bij schade ontstaan door excessief rijgedrag.
  • Bij garantiewerkzaamheden kunt u geen aanspraak maken op vervangend vervoer of haal- en brengservice.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade aan auto, cliënt of derden voortvloeiend uit de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden.